Όλα τα προϊόντα εισάγονται με τις νόμιμες διαδικασίες και συνοδεύονται απαραιτήτως από τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις περί μη τοξικότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών.

Κάλτσες